Generalforsamling 2011

Generalforsamling i Statsbibliotekets Kunstforening

d. 23. februar 2011 kl. 16 -18 i kantinen

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 16.2.2011)
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsens forslag: 300, 00 kr. (uændret)
6. Valg af:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Gitte Behrens (modtager genvalg)
- Dorete Larsen (modtager ikke genvalg)
- Jens Fogt (modtager ikke genvalg)
b. 1 suppleant
- Erik Bertelsen (modtager genvalg)
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
8. Udlodning af de indkøbte kunstværker blandt de medlemmer der har betalt for 2010

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement for de tilmeldte, og der vil være mulighed for at købe vin.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilmelding til spisning ved Kunstforeningens Generalforsamlingen sendes senest d. 16.2.2011 med mail til
Gitte Behrens, kd.teketoilbibstats|bg#kd.teketoilbibstats|bg

Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, og gerne vil deltage i lodtrækningen af de indkøbte kunstværker, kan du senest d. 22.februar 2011 kl. 16:00, sende besked med mail til

Gitte Behrens, kd.teketoilbibstats|bg#kd.teketoilbibstats|bg

Den skal indeholde din prioriterede rækkefølge af kunstværkerne, hvis du er så heldig at blive udtrukket.

Denne mail vil blive anvendt som din fuldmagt, såfremt du bliver udtrukket som vinder.

Du kan selvfølgelig også give en specificeret fuldmagt til en anden deltager i generalforsamlingen.

Der kan kun benyttes fuldmagt til de afbildede kunstværker, da eventuelle ’ekstra’ præmier udloddes blandt fremmødte medlemmer.

Billeder til udlodning

Regnskab

Forslag til vedtægtsændringer

Referat 2011

Vedtægter, revision 2011

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License