Generalforsamling 2016

Onsdag 24. februar kl 16-18 i M1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 17.2.2015)
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsens forslag: 300, 00 kr. (uændret)
6. Valg af:

* a. 2 bestyrelsesmedlemmer

  • Dorthe Riger-Kusk (modtager genvalg)
  • Henrik Storgaard Sørensen (modtager genvalg)

* b. 1 suppleant

  • Martin Lund (modtager ikke genvalg)

* c. 2 revisorer

  • Hugo Skou (modtager genvalg)
  • Ellen V. Knudsen (modtager genvalg)

* d. 1 revisorsuppleant

  • Annemarie Eskerod (modtager genvalg)

7. Eventuelt
8. Udlodning af de indkøbte kunstværker blandt de medlemmer, der har betalt for 2015
9. Udlodning af ekstra præmier blandt de fremmødte.

Referat fra Generalforsamling 2015
Billeder til udlodning 2016
Revideret regnskab 2015
Vedtægter for Statsbibliotekets kunstforening
Forslag til ændring af vedtægter for Statsbibliotekets kunstforening

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License