Indmeldelse

Kunstforeningen KUNSTEN, Det Kgl. Bibliotek - Aarhus er åben for alle medarbejdere.

Kunstforeningen arrangerer flere årlige udstillinger. Værkerne udstilles i 1-2 måneder. Oftest indkøbes et værk fra den aktuelle udstilling til senere udlodning.

Der er tradition for, at der laves et par ture til i løbet af året.

Den årlige generalforsamling finder sted i februar. Ved generalforsamlingen udloddes de indkøbte kunstværker blandt medlemmerne.

Kontingentet er 300 kr. pr. år og betaling kan ske ved løntræk i maj.

Er du interesseret i medlemskab, kan du indmelde dig på denne kupon

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License