Indmeldelse

Kunstforeningen KUNSTEN, Det Kgl. Bibliotek - Aarhus er åben for alle ansatte og dem,
som har arbejdsplads på Victor Albecks Vej.

Kunstforeningen arrangerer flere årlige udstillinger. Værkerne udstilles i 1-2 måneder.
Oftest indkøbes et værk fra den aktuelle udstilling til senere udlodning. Der afholdes
Art Talk med den kunstner, som udstiller.

Den årlige generalforsamling finder sted i februar. Ved generalforsamlingen udloddes
de indkøbte kunstværker blandt medlemmerne.

Kontingentet er 300 kr. pr. år og betaling kan ske ved løntræk i maj.

Er du interesseret i medlemskab, kan du indmelde dig på denne kupon

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License