Kontakt

Send en mail til kd.bk|netsnuk#eslerytseb snegnineroftsnuK

Kunstforeningens bestyrelse er (2018):

kd.bk|jgj#dnamrof - egnuJ etteJ
kd.bk|seu#nesretsevlyS gnatlE allU
kd.bk|lhp#tdrahdniL mloH ellinreP
kd.bk|hcj#enrojH naitsirhC-sneJ
kd.bk|nhc#nesleiN savlaH enaitsirhC
kd.bk|cbg#tnaelppus - nesnetsirhC tlohmoB ettiG

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License