Kunstnere 2018

Tina Astrup udstiller visuelle historier i egetræ

Fra 5. december 2018 til 22. januar 2019

I skoven vokser træet langsomt. Det skaber årringe og sætter grene som fysiske beviser på tidens gang. Det fældede tømmer ligger længe og tørrer og får store, runde mørke ender, mange kender fra stablerne af tømmer langs skovstier. I industrien skæres enderne af og smides ud, men Tina Astrup samler disse materialer ind og inddrager materialets historie i sine designs.

På Det Kgl. Bibliotek viser Tina Astrup billeder fra inspirationsture rundt på savværker og indsamlet affaldstræ som nænsomt er behandlet for at understrege de taktile kvaliteter. Udstillingen viser også eksperimenter, hvor egetræ er gjort til genstand for legende grafiske undersøgelser fremkaldt af metaltråd og eddike.

Udviklingen af farvemetoden eddike og ståltråd startede som en observation. Når egetræ kommer i kontakt med metal, opstår der sortblå spor i træet. De markante spor skyldes et højt indhold af garvesyre i netop egetræ. Ved at vikle metaltråd om træet og overhælde det med eddike, kan Tina Astrup tegne på træet, og på den måde trække uldne eller skarpe linjer frem. Hvordan sortfarvningen og designet bliver, afhænger af hvor stramt tråden vikles om træet, og hvor længe træet udsættes for eddiken.

Tina Astrup er uddannet tekstildesigner med en overbygning inden for møbel og rumdesign fra Danmarks Designskole. Hendes designs er procesorienterede og undersøgende og med en stærk interesse for mønstre, stoflighed og historiefortælling.

Tina Astrups hjemmeside

Tina.jpg

Marianne Arlund Jensen

Fra 1. november 5. december 2018 til pryder Mariannes billeder Det Kgl. Bibliotek. Hendes værker kan ses på Arbejdsgangen på 1. sal,
i Indsigten og ved Læsesalen på 2. sal.

Marianne Arlund Jensen er uddannet billedkunstner fra Århus Kunstakademi i 2014 i grafik og maleri.
Hun maler på råt ubehandlet lærred, hvor personer grebet i en bevægelse – ofte i interaktion med lærredet -
udgør fortællingen. Det rå lærred giver farverne plads, og ved at indarbejde dette som en integreret del af billedet
opnås et minimalistisk og rent udtryk, hvor fortællingen bliver det centrale.

Udgangspunktet er ofte tematikker, som kredser om interaktion, kommunikation og menneskelige relationer.
Tendenser i tidsånden sættes under lup, det usagte, det fraværende, det som bevæger sig ind eller ud af billedet,
eller som er underforstået, er betydende for værkerne.

I udstillingen vises såvel malerier som grafiske tekstværker.

Liste og priser over de udstillede værker

Marianne Arlunds hjemmeside

Beskedenhed.jpg

Egne billeder fra Statsbibliotekets tid

Fra 19. juni og frem til 31. oktober udstiller Kunstforeningen egne fotografier fra Statsbibliotekets historie.

Wiki_Billede4.jpg
wiki_Billede2.jpg
wiki_Billede3.jpg

Oversigt de udstillede fotografier...

Kunstner Dorte Marcussen

Dorte.jpg

Fra 20. april og indtil 15. juni 2018 udstiller Kunstforeningen værker af kunstner Dorte Marcussen.

I 1958 til 1962 gik jeg i børnehaven ”Tusindfryd” i Aalborg. Fra børnehavetiden har jeg en mappe tegninger, den har vel dobbelt så mange tegninger som
mit et års ældre søsters. Så hvis nogen spørge mig, hvad der sat mig i gange som kunstner, så er et at svarene et at have gået i en børnehave, der
stimulerede min nysgerrighed og glæde ved at skabe.

At det så blev naivistisk kunstner, skyldes nok opvæksten i Aalborg, hvor alle kendte Færgemann og Thonsgaard som er repræsenteret på ”Kunsten”. Og at
bymotiverne og bygninger har været så dominerende i mit motivvalg, udspringer måske af at da en veninde tog mig med til undervisning i malerier i Haderslev,
sad alle de øvrige elever og malede efter et foto af ét af de mange smukke, gamle huse der kendetegner den sønderjyske domkirkeby. Det gav ikke rigtigt
mening for mig at gengive et foto af et hus på et lærred, så jeg forsøgte at skabe ”portrætter” af bygningerne og byrum, som fortæller mere om huset end
det et foto kan gengive. Dets historie og funktion, den helhed bygningen indgår i og de detaljer der omgiver den, og den stemning der skabes af årstiden og
det vejr der nu er.

Jeg har siden 1990 arbejdet med maleri med et naivistisk udtryk og udstillet sammen med naivistiske kunstnere. Et par af mine naivistisk værker har været
optaget på forårsudstillingen i Charlottenborg og jeg har været med på flere triennaler og biennaler for naivistisk og marginal kunst i udlandet siden 2007.
Jeg er bl.a. repræsenteret med værker på Museer og udstillingssteder for naivistisk og marginal kunst i Serbien og Slovenien, samt i Dronning Margrethes
kunstsamling.

Jeg har det sidste årstid valgt at eksperimentere med et mere intuitivt og frit udtryk i mine malerier. Også kunstkategorien eksperimenterer jeg med,
materialet og værktøjer omfatter nu foruden lærred, pensler og farver også granit og stenhuggerværktøj.

Men selv om stilen ændre sig så er jeg stadig optaget af helhed og detaljer, mangfoldighed og variation samt farver og former. I den naivistisk stil ved
skildringer af byrum og bygninger med mange perspektiver, detaljer og historier. I outsider stilen ved at lade helheden opbygges af et væld af detaljer der
hylder mangfoldighed og variation, og lade fantasien få frit spil.

Liste oversigt de udstillede værker
Prisliste

Læs mere på naivisten.dk og dortemarcussen.dk.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License