Månedens kunstnere

Billedkunstneren Tine Keller udstiller

30. april til ultimo juni 2019

Mit arbejde tager afsæt i et grafisk tredimensionelt billedsprog, hvor rumlige former, flader og struktur
indgår som centrale faktorer. Udtrykket er minimalistisk, og jeg inddrager ofte alternative virkemidler i
mit grafiske arbejde, herunder plexiglas eller genbrugsmateriale.

Et gennemgående tema i mit kunstneriske virke er at udforske billedfladen gennem forskellige medier
– fra foto til tapetryk – hvormed jeg søger at udfordre grafikken.

Jeg afsluttede i 2014 Aarhus Kunstakademis 4-årige uddannelse indenfor grafik og maleri.

Arbejder i kunstnerfællesskabet Keller.Arlund i Aarhus, der samtidigt fungerer som non-profit
udstillingsplatform for andre kunstnere.

Se Tines hjemmeside: Tine Keller

Prisliste over de udstillede værker.

Der holder Art Talk tirsdag 21. maj 2019 kl. 15:30. Alle er velkommen.

tine.jpg
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License